ข่าวเด่นประเด็นร้อน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการรวมพลังแห่งความภักดี ดีด้วยกาย วาจา ใจวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ วัดแพร่ธรรมาราม อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่