ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 

    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  เปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน 280 ชั่วโมง สาขา สารสนเทศเพื่อการพาณิชย์  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 16 ตุลาคม 2560  เริ่มฝึุกในเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

  คุณสมบัติ

  1. สำหรับผู้พิการที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
  2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
  3. อายุ 18 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์
  5. ต้องการความรู้เพื่อประกอบอาชีพ

สวัสดิการ

  1. ชุดฟอร์มผู้รับการฝึก
  2. เงินอุดหนุนรายวัน***
  3. หอพักฟรี

หมายเหตุ ***เงินอุดหนุนรายวัน  ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.054 660 025-9  web: www.dsdphrae.go.th