ข่าวเด่นประเด็นร้อน

                    ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายวัฒนา พุฒิชาติ และแม่หลวงพร้อมคณะ เข้ารับบริการตรวจ เช็ค และดูแลนวดส่งเสริมสุขภาพ ณ เต้นกระทรวงแรงงาน งานกาชาดจังหวัดแพร่  วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐