ข่าวเด่นประเด็นร้อน

        นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน เปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐฯประจำปีงบประมาณ 2560  และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานทีมงานศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน

        โดยให้บริการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560          ให้กับประชาชนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่