ข่าวเด่นประเด็นร้อน

บริการ ณ อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

บริการค่าแรงฟรี