ข่าวเด่นประเด็นร้อน

                    ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายวัฒนา พุฒิชาติ และแม่หลวงพร้อมคณะ เข้ารับบริการตรวจ เช็ค และดูแลนวดส่งเสริมสุขภาพ ณ เต้นกระทรวงแรงงาน งานกาชาดจังหวัดแพร่  วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

บริการ ณ อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

บริการค่าแรงฟรี

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  รับสมัครฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 คนเท่านั้น สนในสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โทร. 0-5466-0025-9 ได้ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  เปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน 280 ชั่วโมง สาขา สารสนเทศเพื่อการพาณิชย์  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 16 ตุลาคม 2560  เริ่มฝึุกในเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

  คุณสมบัติ

  1. สำหรับผู้พิการที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
  2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า
  3. อายุ 18 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์
  5. ต้องการความรู้เพื่อประกอบอาชีพ

สวัสดิการ

  1. ชุดฟอร์มผู้รับการฝึก
  2. เงินอุดหนุนรายวัน***
  3. หอพักฟรี

หมายเหตุ ***เงินอุดหนุนรายวัน  ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.054 660 025-9  web: www.dsdphrae.go.th

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการรวมพลังแห่งความภักดี ดีด้วยกาย วาจา ใจวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ วัดแพร่ธรรมาราม อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่