ข่าวเด่นประเด็นร้อน

          ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เข้าตรวจติดตามความคืบหน้าในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาพนักงานขายเครดิต ระดับ 1 ของบริษัท วี.เค.จี. กรุ๊ป  พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการคลังสิ้นค้าของบริษัท

ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้ องค์ราชัน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ออกหน่วยบริการร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คซ่อมเครื่องยนต์การเกษตรรถจักรยานยนต์  ณ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม อ.สูงเม่น จ.แพร่ วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560