ข่าวเด่นประเด็นร้อน

วันที่  4  มกราคม  2560  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยนายสุนทร จันทร์เกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เป็นประธาน  การประชุมประจำเดือน  ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานฝีมือแรงงานแพร่