ข่าวเด่นประเด็นร้อน

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยฝ่ายแผนงานและประเมินผล นางสาวจิราพร ใจยวน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการการใช้งานระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service ให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน 34 แห่ง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่