ข่าวเด่นประเด็นร้อน

วันที่ 17 ม.ค. 60 เวลา 09.00น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการจัดประชุม การพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ กพร.ปช. โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่