ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 

 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) พร้อมทั้งเยี่ยมชมเทคโนโลยีชั้นสูง ด้านงานไม้ คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ เครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร์ เครื่อง CNC