ข่าวเด่นประเด็นร้อน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยฝ่ายรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ในวันจันทร์ ที่  13  มีนาคม  2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  ให้กับผู้ปฎิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า มีผู้เข้าประเมินฯ จำนวน  20 คน 

          วันที่ 27 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 16 คน  ณ ศูนย์ประเมินความรูู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

          วันที่ 22 มกราคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้เข้ารับการประเมินฯ จำนวน 16 คน เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยมีคณะผู้ประเมินฯ จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นบุคลากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงานแพร่ และคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ณ ศูนย์ประเมินความรูู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

 

          วันที่ 21 มกราคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้เข้ารับการประเมินฯ จำนวน 15 คน เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยมีคณะผู้ประเมินฯ จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นบุคลากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงานแพร่ และคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่