ข่าวเด่นประเด็นร้อน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 

ดำเนินการฝึกอบรม “การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่  29 พ.ค. ถึง 2 มิ.ย.60 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านไม้สักในพื้นที่จังหวัดแพร่ พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามนโยบาย Thailand 4.0