ข่าวเด่นประเด็นร้อน

          วันที่ 22 มกราคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้เข้ารับการประเมินฯ จำนวน 16 คน เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยมีคณะผู้ประเมินฯ จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นบุคลากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงานแพร่ และคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ณ ศูนย์ประเมินความรูู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่