ข่าวเด่นประเด็นร้อน

  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถให้กับผู้ขอประเมินสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 15 คน ผู้ผ่านการประเมิน 15 คน

 

ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  

โดยฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้ขอรับการประเมินฯ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 จำนวน 10 คน  ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  รวมยอดผู้ผ่านการประเมินฯ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 262 คน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ได้ที่ www.dsdphrae.go.th

 

ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  

โดยฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้ขอรับการประเมินฯ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 จำนวน 10 คน  ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  รวมยอดผู้ผ่านการประเมินฯ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 262 คน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ได้ที่ www.dsdphrae.go.th