ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกฝึกอาชีัพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒