ข่าวเด่นประเด็นร้อน

วันที่ 1 ก.พ. 60 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เปิดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/60 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่  1-11 กุมภาพันธ์ 2560 ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ ณ บมจ. สยามแม็คโคร สาขาแพร่  ซึ่งเป็นหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 คน