ข่าวเด่นประเด็นร้อน

สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด ในโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรภายใต้ชื่อ ศูนย์ขวัญแผ่นดินระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 12 ชั่วโมง โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จำนวน 3 สาขาช่าง คือสาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากไม้   สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  และสาขาการประกอบมุ้งลวดอลูมิเนียม  รวมจำนวน 106 คน โดยฝึกอบรม ณ ค่ายกองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่