ข่าวเด่นประเด็นร้อน

วันที่ 18 มกราคม 2560 เปิดฝึกอบรมโครงการผลิตภาพแรงงานไทย หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการปรับปรุงงานโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน stem เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดความสูญเสียในกระบวนการทำงาน จำนวน 6 ชั่วโมง ณ บริษัทเหมืองศศิน จำกัด