ข่าวเด่นประเด็นร้อน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 23 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่