ข่าวเด่นประเด็นร้อน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน  ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่าง ซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2560 จำนวน 30 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 14 - 28 มกราคม 2560 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์)  ให้กับกลุ่มนักศึกษา ปวส.2  สาขาเทคนิคยานยนต์  วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่