ข่าวเด่นประเด็นร้อน

โครงการสงกรานต์ปลอดภัย ดัวยใจกระทรวงแรงงาน 2560

     ผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ และนายทนงค์ สนโต ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 ดำเนินการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้กับประชาชนทั่วไปก่อนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 ณ อาคารโรงฝึกงานสาขาช่างยนต์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคมเป็นต้นไป

    จำนวนรถที่ใช้บริการ....

จำนวนรถมอเตอร์ไซด์ 15 คัน  รถยนต์ 10 คัน

เปลี่ยนอะไหล่ และตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้ทั่วไป....

  ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560