ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 

นายสุทร จันทร์เกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่และมูลนิธิคนพิการแพร่ จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประอบอาชีพ จำนวน 27 คน หลักสูตรการทำรองเท้าเพื่อสุขภาพ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง โดยดำเนินฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเวลา 09.00 –16.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์) โดยดำเนินการฝึก ณ ห้องฝึกอบรมกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลแพร่ อำเภอเมืองจังหวัดแพร่

 

 

            นายสุนทร จันทร์เกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เปิดฝึกอาชีพให้กับทหารก่อนปลดประจำการ 2560  กองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ อ.เด่นชัย จ.แพร่  

 ฝึกอบรม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ระหว่างวันที่ 21-27 มีนาคม 2560

จำนวน 21 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  

           เพื่อให้ทหารก่อนปลดประจำการมีความรู้ ทักษะในวิชาชีพ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ เกิดความภาคภูมิใจ นำไปเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเศรษฐกิจประเทศชาติ ต่อไป

 

 

    ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการตามโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมาย       ผู้ต้องขัง จำนวน 24 คน หลักสูตร การนวดไทยเพื่อสุขภาพ  ระยะเวลาฝึก  150ชั่วโมง  โดยดำเนินฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22พฤศจิกายน–28 ธันวาคม 2559 ช่วงเวลา09.00–16.00น.(วันจันทร์–วันศุกร์) โดยดำเนินการฝึก ณ เรือนจำจังหวัดแพร่

      เพื่อให้ผู้ต้องขังมีอาชีพ มีฝีมือสามารถมีรายได้เพิ่ม นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

 

 

ประกาศรับสมัคร เยาวชนอายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 2 เดือน (280 ชั่วโมง) ฝากฝึกในสถานประกอบการ 1 เดือน (140 ชั่วโมง) ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป สนในสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โทร. 0-5466-0025-9 ได้ในวันและเวลาราชการ

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560  เวลา 09.00น. - 12.00น.  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  เข้าติดตามการดำเนินงานของแต่ละแผนก ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 7  ณ บริษัทเหมืองศศิน จำกัด  เพื่อให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ แนะนำการนำเสนอผลการดำเนินงาน แนะนำวิธีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและให้เก็บบันทึกภาพก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง เพื่อใช้ในการดำเนินงานและนัดกลุ่มติดตามผลการฝึกอบรมในครั้งต่อไป

 

 

ฝึกเตรียมในฯ ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

        ผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ฝึกปฏิบัติจริง ณโรงฝึกงานและอาคารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เพื่อให้เกิความรู้ทักษะในวิชาชีพและสามารถนำไปประกอบอาชีพทำให้ก่อเกิดรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกฝึกอาชีัพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒