ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับประชาชนทั่วไป  ในระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม ณ โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จำนวน 22 คน