ข่าวเด่นประเด็นร้อน

                               สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ภาคความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) และภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560  มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 21 คน  ณ อาคารช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่