ข่าวเด่นประเด็นร้อน

                   วันที่ 1พฤษภาคม 2560 นายสุนทร  จันทร์เกตุ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรม งานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 และ ดำเนินการมอบเครื่องหมายดาว (หกแฉก) ให้แก่พนักงานของสถานประกอบกิจการ จำนวน 6 แห่ง ที่ผ่านการ   ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ   เพื่อเป็นของขวัญและความภาคภูมิใจให้แก่แรงงาน   มีผู้เข้ารับเครื่องหมายดาว    จำนวน 10 คน โดยมีนายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้มอบ